Have questions? Visit https://www.reddit.com/r/SNPedia

ZNRF3

From SNPedia

is agene
is mentioned by
Full namezinc and ring finger 3
EntrezGene84133
PheGenI84133
VariationViewer84133
ClinVarZNRF3
GeneCardsZNRF3
dbSNP84133
DiseasesZNRF3
SADR84133
HugeNav84133
wikipediaZNRF3
googleZNRF3
gopubmedZNRF3
EVSZNRF3
HEFalMpZNRF3
MyGene2ZNRF3
23andMeZNRF3
UniProtQ9ULT6
EnsemblENSG00000183579
OMIM612062
# SNPs3
 Max MagnitudeChromosome positionSummary
rs1698682528,904,318
rs226957728,800,769
rs482300629,055,683