Have questions? Visit https://www.reddit.com/r/SNPedia

IKZF3

From SNPedia
is agene
is mentioned by
Full nameIKAROS family zinc finger 3 (Aiolos)
EntrezGene22806
PheGenI22806
VariationViewer22806
ClinVarIKZF3
GeneCardsIKZF3
dbSNP22806
DiseasesIKZF3
SADR22806
HugeNav22806
wikipediaIKZF3
googleIKZF3
gopubmedIKZF3
EVSIKZF3
HEFalMpIKZF3
MyGene2IKZF3
23andMeIKZF3
UniProtQ9UKT9
EnsemblENSG00000161405
OMIM606221
# SNPs8
 Max MagnitudeChromosome positionSummary
rs114509391039,791,540
rs12450323039,816,455
rs1453559039,864,166
rs907091039,765,489
rs907092039,766,006
rs9303277239,820,216
rs9635726039,863,888
rs9909593039,813,896